Privacy

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.


Doel gegevens

01. Tot een overeenkomst komen
Om een dienst aan te kunnen bieden heb ik de volgende gegevens van u nodig om alles rond te krijgen: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, en een adres waar de dienst plaats vindt. Uw gegevens worden maximaal een jaar bewaard.

02. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij telefonisch contact opneemt met mij of via de website via het contactformulier. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd naar je naam en e-mailadres.

03. Het versturen van nieuwsbrieven
Ik houd graag mijn klanten op de hoogte van nieuwe workshops en nieuws. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen kunt u mailen naar contact@kim-otten.nl.


Bijzonderheden

01. Delen van persoonsgegevens met derden
Jouw gegevens worden niet aan derden verkocht of gedeeld. Mocht het voor een opdracht nodig zijn om uw gegevens wel te delen dan kan dit alleen met uw toestemming.

02. Minderjarig
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@kim-otten.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Jou rechten

01. Recht op wissen van gegevens.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@kim-otten.nl.

02. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat ik niet op de juiste manier met jouw gegevens omga. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.